Zákon o povinnom zmluvnom poistení

Zákon o povinnom zmluvnom poistení (často skracovane PZP) je základným predpisom upravujúcim povinnosti vlastníkov motorových vozidiel v súvislosti s poistením. Tento zákon má za cieľ chrániť nielen vodičov, ale aj osoby, ktoré môžu byť poškodené v dôsledku dopravných nehôd.

História a účel

 1. Vznik zákona: Prvý zákon o PZP bol zavedený s cieľom zabezpečiť kompenzáciu obetiam dopravných nehôd.
 2. Základné princípy: Ide o to, aby vodiči a vlastníci vozidiel niesli finančnú zodpovednosť za škody, ktoré môžu spôsobiť pri využívaní vozidiel.

Kľúčové aspekty zákona

 1. Povinnosť poistenia: Každý vlastník motorového vozidla je povinný uzavrieť PZP pred jeho evidenciou alebo prevádzkou.
 2. Výška krytia: Zákon stanovuje minimálnu výšku krytia, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla a účelu jeho použitia.
 3. Povinnosti poisťovní: Poisťovne sú zodpovedné za rýchle a účinné vyplatenie náhrad v prípade poistných udalostí.

Postup pri nehode

 1. Oznámenie poisťovni: V prípade nehody je dôležité čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu a informovať ju o detaile nehody.
 2. Posúdenie škody: Poisťovňa vyšle hodnotiteľa, aby posúdil rozsah škody a určil výšku náhrady.
 3. Vyplatenie náhrady: Na základe posúdenia škody poisťovňa vyplatí náhradu poškodenému.

Dôsledky nedodržania zákona

Vodiči, ktorí neuzatvoria PZP alebo jeho platnosť neobnovia, čelia rôznym sankciám:

 1. Pokuty: Za jazdu bez platného PZP môže byť vodičovi uložená významná pokuta.
 2. Zastavenie vozidla: Orgány môžu v určitých prípadoch vozidlo zastaviť a odobrať evidenčné značky.
 3. Zrušenie registrácie: V extrémnych prípadoch môže byť vozidlu zrušená registrácia.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení je dôležitým nástrojom na ochranu verejnosti pred finančnými dôsledkami dopravných nehôd. Je v záujme každého vodiča a vlastníka vozidla poznať svoje povinnosti a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *